Analyse Tools

Betrouwbaar en diepgaand inzicht in individu, team & organisatie!

Hoewel het natuurlijk heel leuk –en vaak ook zinvol– is gewoon maar je gevoel te volgen in wat je gaat doen of je acties te baseren op je kennis uit artikelen of boeken, is een goede -betrouwbare en valide- analyse enorm helpend om ‘het goede’ te kunnen doen, de juiste ingang te vinden voor een interventie, de ‘oorzaak’ bloot te leggen en daarop met elkaar in beweging te gaan.

Bij Empowering Center maken we zowel voor onze coachtrajecten, als in teamsessies en incompany-trajecten graag gebruik van een aantal krachtige instrumenten die ook wetenschappelijk goed zijn onderlegd en dus een betrouwbaar en valide beeld geven. Altijd op maat en passend bij de individuele, team of organisatievraag.

Ervaringen van deelnemers

“De talenten- en drijfverenanalyse heeft mij een handleiding geboden. Het gaf mij niet alleen inzicht in wat ik goed kan, maar ook in wat mij energie en voldoening geeft. Toen ik klaar was voor een nieuwe functie, leerde ik door deze analyse hoe ik kan zien of een functie bij mij past, in plaats van mijzelf naar een functie te schikken. Dankzij de coaching kan ik het gouden raakvlak tussen mijn talenten en intrinsieke motivatie goed uitleggen en toepassen in mijn dagelijks leven.”

Marieke Witteveen, First Line Monitoring Specialist, Rabobank

“Ik ben normaal heel kritisch op dit soort sessies, maar het heeft ons heel veel gebracht. Het inzicht in elkaars gedrag en drijfveren helpt enorm om elkaar beter te begrijpen, geeft inzicht in je eigen gedrag en het effect daarvan op de ander én biedt handvatten om op een andere manier met elkaar om te gaan”.

Daan Labro,
manager Data Repair & Client Outreach ABNAmro

“Voor mij zijn de analyse tools, die zicht geven op gedrag, drijfveren en emotionele intelligentie, procesversnellers. Ik coach al 30 jaar mensen op allerlei thema’s, maar heb sinds ik de instrumenten gebruik geen uitgebreide gesprekken meer nodig om het voorkeursgedrag van mijn gesprekspartner duidelijk te krijgen. Ik kan gelijk naar de essentie gaan. De tools zijn goed gevalideerd en inzetbaar voor mensen met andere culturele achtergronden. Dat is essentieel in multiculturele teams”.

Mari Plooij,
Xperienced coach