Trimetrix

Een denkpatroon zegt veel over wat iemand van nature gemakkelijk afgaat in een gegeven situatie of omgeving. Concreet gaat het daarbij om de vraag hoe iemand informatie verwerkt, hoe hij of zij waarneemt. Welke patronen en bewustzijnsniveaus sturen zijn of haar gedachten en denkneigingen? Welke talenten komen hier uit voort? En wat betekent dit voor hoe hij of zij de wereld ervaart, waardeert en benadert? En voor hoe hij of zij zichzelf ervaart en waardeert? Met de Trimetrix persoonlijke analyse worden verborgen -vaak waardevolle- talenten zichtbaar. De Trimetrix geeft inzicht in de wisselwerking van gedragsstijl, drijfveren en emotionele intelligentie.

Deze specifieke combinatie biedt cruciale inzichten over iemands vermogen om effectief met situaties om te gaan waarin emoties een rol gaan spelen. Hoe effectiever de omgang, hoe beter en productiever de samenwerking. Gezien de alomtegenwoordigheid van emoties, ook in de werkomgeving, is aandacht hiervoor allang geen luxe meer, maar noodzaak. Hoewel alle drie de gebruikte domeinen voor TriMetrix EQ separaat en losstaand heel veel waardevolle inzichten opleveren, is de kracht van de combinatie groter dan de optelsom der delen. Inzichten krijgen meer verdieping wanneer je de connectie gaat zien.

Bekijk onze andere analyse tools

  • 360° feedback

  • Drijfveren Analyse

  • EQ Analyse

  • SQ Analyse

  • Talenten Analyse

  • Analizo

  • Vitaliteit en Veerkracht Scan

  • Analyse tools

Meer weten of met ons in contact komen?

Wil je meer weten over onze analysetools en mogelijke inzetbaarheid voor jou of jouw organisatie?
Neem gerust contact met ons op.