EQ Analyse

In hoeverre is iemand in staat om de eigen emoties (en die van anderen) aan te voelen, te begrijpen, te verwerken en te reguleren? Aan de hand van de 5 welbekende domeinen van emotionele intelligentie krijgt de respondent inzicht in de eigen emotionele volwassenheid. Investeren in een emotioneel gezond werkklimaat is een diepte investering die zich op alle niveaus binnen een organisatie uitbetaalt. Aandacht voor EQ leidt tot meer betrokkenheid en tevredenheid bij medewerkers, beter leiderschap, en betere samenwerking.

Bekijk onze andere analyse tools

  • 360° feedback

  • Drijfveren Analyse

  • SQ Analyse

  • Talenten Analyse

  • Trimetrix

  • Analizo

  • Vitaliteit en Veerkracht Scan

  • Analyse tools

Meer weten of met ons in contact komen?

Wil je meer weten over onze analysetools en mogelijke inzetbaarheid voor jou of jouw organisatie?
Neem gerust contact met ons op.