Incompany

Een maatwerk programma voor jouw organisatie

Verandering binnen een team of organisatie kan alleen blijvend tot stand komen als zij vanuit de visie en strategie van de organisatie gebaseerd wordt op gedegen relevante kennis, impactvolle ervaringen en vernieuwende perspectieven. Deze elementen vormen dan ook de bouwstenen van onze incompany trajecten. Resultaat is dat mensen in beweging komen, bewust kiezen voor nieuw gedrag en met doordachte daadkracht het verschil gaan.

Empowering Center heeft de afgelopen jaren zowel in de profit- als de non-profitsector een grote variëteit aan leiderschapsprogramma’s ontwikkeld. Voor zowel de hoogste bestuurslaag als voor talentvolle professionals. Met de opdrachtgever gaan we altijd op zoek naar de vraag achter de vraag en leggen we aannames en uitgangspunten bloot. Zodat we op basis van een gedegen analyse passende incompany maatwerk trajecten kunnen verzorgen.

In co-creatie geven we praktisch invulling aan de gevraagde verandering. Door te kiezen voor een meerdimensionale benadering helpen Empowering Center’s incompany trajecten de beoogde (gedrags)verandering te implementeren én te borgen.

Empowering Center beschikt over een uitgebreid netwerk van trainers, coaches, acteurs, performers en ervaringsdeskundigen, zodat we altijd de juiste combinatie in onze programma’s kunnen opnemen. Al onze trainers staan midden in de samenleving en blijven ook zichzelf steeds aantoonbaar ontwikkelen.

Het creëren van een positieve beweging bij verandering

Veranderingen binnen organisaties – of dat nu gaat om een fusie, een reorganisatie, een koerswijziging, een mobiliteitsvraagstuk, een nieuwe directeur, bestuurder of RvB of andere oorzaak- brengen vaak onzekerheid met zich mee. Die onzekerheid en de impact daarvan verdienen erkenning EN tegelijkertijd is het belangrijk mensen en organisatie te versterken in wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen, en de kans die deze periode brengt ook ten volle te omarmen.

Verandering op zichzelf is een gezond gegeven: het brengt mensen in beweging, draagt bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling, biedt kansen en daagt uit tot het benutten van je groeipotentieel. Vanuit Empowering Center brengen we graag in een compacte, intensieve periode individu en organisatie in beweging, op een positieve, betrokken, energieke manier. Hiervoor combineren we bij voorkeur individuele momenten (coaching, analyses) met groepsmomenten en waar mogelijk met een meerdaags programma.

De combinatie van inzichten, nieuwe ervaringen en concrete output die zo ontstaat levert verrassend snel energie, vertrouwen en inspiratie voor de volgende stap. Een stap waarin individu en organisatie opnieuw tot bloei kunnen komen.

We sluiten nauw aan bij de cultuur van de organisatie, borgen duurzaam de inbedding van inzichten, visie en resultaten en benutten de kennis en kunde die intern reeds aanwezig is. We werken altijd toe naar concreet en tastbaar resultaat op een manier die deelnemers daadwerkelijk zin en energie geeft om daarmee aan de slag te gaan en hun volgende stap te gaan zetten.

Empowering Center staat voor een uitgekiend programma met elkaar versterkende elementen. We we werken met een op de organisatie afgestemd team met aanvullende talenten dat optimaal op elkaar is ingespeeld en in staat is in weinig tijd diepgang, energie, vertrouwen, impact en resultaat te creëren.

Ervaringen van klanten

“Met Monique samenwerken is verdiepend en inzichtgevend. Haar vakkennis, persoonlijke stijl en manier van contact maken zijn heel plezierig. Door goed te luisteren en te kijken helpt ze patronen inzichtelijk te maken en te doorbreken. Ze inspireert door inzichten te delen, goede vragen te stellen en door gebruik van creatieve werkvormen is er ruimte voor wat er is. Ze helpt om wat vast loopt weer vlot te trekken, maakt bespreekbaar wat onder water zit. Het goede gesprek komt op gang en wordt gevoerd. Er is tijd voor vertraging en afleiding doorziet ze. Heel inspirerend en waardevol.”

Grietsje Visser, directeur Mindfit

“De coaches van Empowering Center zorgen voor een vertrouwde en veilige omgeving waardoor ik me kwetsbaar op durfde te stellen zowel in één op één gesprekken als in een groep. Dit heeft er voor gezorgd dat ik een beter inzicht in mezelf heb gekregen, in mijn talenten en drijfveren en waar mijn competenties liggen. Voor mij zijn deze zeer waardevol. In situaties weet ik nu beter wat mijn juiste houding kan zijn en weet ik waar mijn valkuilen liggen. Sterker nog; ik weet nu hoe ik in mijn kracht kan blijven.”


Rudolf Botma, projectmanager

“De industrie waarin wij opereren, verandert in hoog tempo. De vereiste flexibiliteit vergt veel van onze mensen. Als leiders hebben we richting te geven. Hierbij onze visie missie en de daarop gebaseerde strategie eenduidig uit te dragen. Komende vanuit zeer diverse achtergronden met ieder zijn eigen taal was dit best een uitdaging. Empowering in de persoon van Monique heeft ons geholpen onze individuele en gezamenlijke kracht naar een volgend niveau te brengen. Analyses, teamsessie en individuele coaching/training hielpen ons daarbij op een geweldige wijze”.

Paul van Vuuren, CEO VLDNedcar