Blended Learning

Live & online in de optimale mix!

Hoe zorg je voor een optimale leer-&ontwikkelcontext, die zorgt dat individuele trajecten, teamtrainingen en bijdragen binnen organisaties worden verdiept, verankert en geborgd? Go Blended!  Door een relatief eenvoudige online omgeving zorgvuldig te integreren in het leer/&ontwikkeltraject wordt enorme meerwaarde gecreëerd.

Op individueel niveau is er ruimte om op ‘eigen wijze’ te leren: van te voren je alvast verdiepen in het onderwerp door een video te bekijken, inleidende tekst te lezen en een opdracht te maken, achteraf door bewust de vertaling naar jouw werk en leven te maken.

Op teamniveau om de juiste mindset voor de volgende sessie te creëren  bij de deelnemers, om via de opdrachten in de online omgeving interactie met je teamleden te zoeken en het proces daarmee te intensiveren en om achteraf eventuele presentaties en uitkomsten van de live sessies terug te zien en verdiepende vragen te beantwoorden.

Deelnemers vergroten hun bewustzijn door verdiepend inzicht en leren met betekenisvolle acties het noodzakelijke verschil te maken. Voor zichzelf, voor hun team, voor de organisatie en voor de samenleving.

Empowered Learning

Empowerment betekent letterlijk: iemand tot iets in staat stellen. Een gevoel van empowerment ontstaat als wat voor je ligt betekenisvol en belangrijk voor je is, als je je instaat voelt je rol en taak succesvol te volbrengen en als je de overtuiging hebt dat jouw acties daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Vanuit dit uitgangspunt geven we onze blended projecten vorm. Door een optimale afstemming van de digitale met de live momenten zorgen we voor een sterk verbeterde leeropbrengst, betrokkenheid en eigenaarschap van de deelnemer(s) in het traject. Vanzelfsprekend maken we daarbij gebruik van onze kennis van leerprocessen van mensen, het in taal en toon aanspreken van verschillende type persoonlijkheden en het afwisselen van werkvormen.

De online omgeving zorgt er voor dat de trainer/docent/moderator goed inzicht heeft in waar de groep als geheel zich bevindt in het proces, welke thema’s er spelen en wat er (dus) nodig is in de volgende live ontmoeting. Bijsturen en optimaal faciliteren gedurende de uitvoering van het gehele traject wordt zo veel effectiever en beter mogelijk.

Ervaring leert dat hoe eenvoudiger de digitale tool, hoe succesvoller. Eenvoud, herkenbaarheid en aantrekkelijkheid in een voor het traject passende look&feel zorgen voor een prettige toegankelijkheid. We houden daarbij steeds het uiteindelijke doel van de blended learning ervaring van de deelnemers goed in de gaten en zorgen dat deze aansluit bij de behoeften en drijfveren.

Ervaringen van klanten

“De Soulbranding Journey is gebaseerd op het ‘blended learning’ principe, oftewel persoonlijke coaching én online opdrachten. Op kruispunten gaan we tijdens een individuele sessie aan de slag met het doorbreken van patronen. De thuiswerktool van Empowering Center – opgebouwd uit 7 blokken met 23 verdiepende opdrachten – geeft een boost aan deze gesprekken. Tussen de ontmoetingen door volg ik achter de schermen de voortgang. Hierdoor blijf ik gedurende het hele traject aangesloten. Tegelijkertijd houdt mijn klant tijdens het reflecteren de rode draad vast en kan in het gewenste tempo op het gestelde doel afgaan. Eigen regie, efficiëntie en diepgang gaan hierdoor hand in hand.”

Ilonka de Haan , coach Soulbranding

“We werken nu 5 jaar met het online leersysteem van Empowering Center. En het verrast mij telkens in de mogelijkheden. De online leeromgeving brengen we samen met het ‘live’ leren, waardoor de ontwikkelopbrengst bij de deelnemers vele malen hoger is. De deelnemers zijn door de combinatie ook enorm tevreden over het gehele aanbod. Het is een attractieve ‘leerreis’ geworden: action learning pur sang. Ook vind ik het fijn dat het gebaseerd is op open source. We zijn flexibel in functionaliteiten en het is prijstechnisch ook haalbaar voor relatief kleine doelgroepen. En in al die jaren altijd ‘up and running’ geweest. Het is dus heel bedrijfszeker.”

Frank Seine, regiepartner Academie voor Toezichthouders

“Blended learning bij teamsessies en trajecten werkt erg fijn, omdat deelnemers regelmatig met de ‘materie’ bezig zijn, zonder dat het veel tijd vraagt. Het programma blijft levend en ik merk ik dat er juist in die ‘tussentijd’ van alles doorwerkt. Zowel bij henzelf als in de interactie met collega’s. Doordat de online opdrachten aanzetten om in de dagelijkse werkomgeving te oefenen, zien en ervaren ze direct wat het hunzelf en het team brengt. Direct toepasbaar en praktisch. Wat ‘blended learning’ ook krachtig maakt, is dat antwoorden op online vragen waardevolle input geven voor het programma. Een volgende live sessie kan zo (deels) ingevuld worden met onderwerpen die echt relevant en actueel zijn.”

Lianne van Liere, coach en trainer