U bevindt zich hier: Home » Publicaties

Publicaties

Tot 2003 schreef Monique regelmatig (wetenschappelijke) artikelen, bijdragen in boeken en een proefschrift. Deze wetenschappelijke kant van haar bestaan vind je hieronder terug. Hoewel het bloed om te schrijven kruipt, heeft zij haar aandacht en tijd de jaren daarna volledig gegeven aan de uitoefening van haar vak in direct contact met individuen, teams en organisaties…. Een volgend boek borrelt…wanneer het komt? En of het weer wetenschappelijk onderbouwd zal zijn? Time will tell…

Psychomotorische diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrische zorgveld
Ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct
Maastricht: Shaker Publishing BV 2003


De psychomotoriek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. In de praktijk wordt PsychoMotorische Therapie (PMT) beschouwd als een geschikt medium voor de behandeling van kinderen en jeugdigen binnen het kinder- en jeugdpsychiatrische zorgveld. Psychomotorische diagnostiek wordt echter nog maar zelden systematisch ingezet om een bijdrage te leveren aan de diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch diagnostisch team en wordt nog te weinig gebruikt als basis voor behandelingdoelen binnen de PMT. In deze dissertatie wordt aandacht besteed aan de huidige stand van zaken rond psychomotorische diagnostiek en wordt een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct ontwikkeld. ISBN: 90-423-0233-X

1999-2000 Publicatie artikelen in weten­schappelijk vakblad Bewegen & Hulpverlening: 
 • Ontwikkeling en bewegen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. M.N. Hammink, F. Verheij, A. Vermeer. Bewegen & Hulpverlening, 1999, 16e jaargang, p 268-289.
 • De ICIDH en het biopsychosociale ontwikke­lingsdenken als kader voor psy­chomotorische diagnostiek. M.N. Hammink, A. Vermeer, F. Verheij. Be­wegen & Hulp­ver­lening, 2000, 17e jaargang, p 81-98.
 • De implementatie van een psychomotorisch diagnostisch construct in de kinder- en jeugdpsychiatrie. M.A. Plomp, M.N. Hammink, A. Vermeer. Bewegen & Hulpverlening, 2000, 17ejaargang, p.196-220.
 • Psychomoto­rische diagnostiek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie: de situa­tie in het veld.  M.N.Hammink, F. Verheij, A. Vermeer. Bewegen & Hulp­verlening, 2000, 17e jaar­gang, p268-284
Boeken
 • 2007 – PsyMot 07. Pschomotorische diagnostiek. 2eauteur. C. Emck 1e auteur.
 • 2005 – Psychomotorische diagnostiek bij kinderen en jongeren. Hoofdstuk in boek Psychomotorische therapie in de praktijk. Onder redactie van J.de Lange en R.Bosscher
 • 2003 – Publicatie proefschrift: Psychomotorische diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgveld – Ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct –  Uitgegeven bij Shaker Publishing Maastricht. ISBN 90-423-0233-X
 • 2001 – Psychomotorische diagnostiek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. In: Lange, J. de & Peters, M. (red). Retour Straatsburg. De Nederlandse bijdragen aan het tweede Europees Congres voor psychomotoriek. P 29-48. Bemmel: Studiecommissie NVPMT, 2001

Tijdschriften
 • 2007 – Social Circus Lichamelijke Opvoeding. Vakblad van KVLO
 • 2006 – Social Circus als therapievorm Tijdschrift voor vaktherapie
 • 2005 – Social Circus Tijdschrift voor Vaktherapie
 • 2005 – PsyMot Tijdschrift voor Vaktherapie  met C.Emck
 • 2004 – Artikel “ Wat? Magneten in de PMT?!” congresbundel studie-2-daagse NVPMT
 • 2004 – Koeien en heksen. Tijdschrift voor Vaktherapie, 2004/2005. met M.Houben
 • 2001 – Psychomotorische diagnostiek bij kinderen met contactstoornissen. Tijdschrift voor Psychomotorische Kindertherapie en Educatie, 5, p.6-19, 2001
 • 2001 – Recensie van het boek “ Ho, tot hier en niet verder…!Training in sociale weerbaarheid van kinderen van 7 tot 12 jaar en hun ouders” van Jooske Kool. Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie, 7, p.26., 2001
 • 2001 – Wetenschappelijk onderzoek als ondersteuning van ons vak. Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie, 7, p.13-14, 2001 2001 Artikel ICIDH en het biopsychosociale ontwikkelingsdenken, NVKT
 • 1998-1999 – Publicatie artikelen in het blad “DANS”
 • 1998 – Het lichaam als bron van kennis en kracht: DANS, 1998, 16e jaar­gang, nr. 12, p.16-17. 1999 Je lichaam voelen en voeden: DANS, 1999, 17e jaargang, nr. 1+2, p.20-21.
Anders
 • 2005-2009 – TEAMnieuws – maandelijkse inspiratie nieuwsbrief met o.a. artikelen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • 2000 – Publicatie Engelse versie van het referaat in Straatsburg op de pmt-info-site (internet)Psychomotor assessment in child- and adolescent psychiatry care. Mrs. Monique N. Hammink (M.Sc.)